Pokary arassalyk

önümleri

Boýag üçin Hytaýda Rutile Titan Dioksidi Tio2 XM-T338

gysga düşündiriş:

Molekulýar formula: TiO2

CAS belgisi: 13463-67-7

HS kody: 32061110.00

XM-T338 sulfat prosesi bilen öndürilýär, organiki däl Zr, Al üstü örtügi bilen bejerilmedik organiki däl TiO2 pigmentidir.Suw esasly we çözüji esasly ýapyk, açyk we senagat boýaglarynda, çözüji esasly senagat syýa we plastmassada has ýokary öndürijiligini görkezýär.


MUGT MESELE, Çalt eltip bermek, GYSGAÇA MAZMUN

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

TiO2 mazmuny% ≥92
Rutile mazmuny% ≥97
Aklyk% ≥95
Gidrotrop% ≤0.5
Eliň galyndysy 45 μm% ≤0.1
Tinktorial güýç (Ranolds) 501850
Reňkleýiş güýji standart% bilen deňeşdiriň ≥106
Asma PH, suwly ergin saklandy 6.5-8.5
Oilag siňdiriş g / 100g ≤22
Suwly ekstrakt m ≥80
105 ° C% -de üýtgäp durýan zatlar ≤0.5

Arza

awasb

Oder Poroşok örtükleri

Ains Boýaglar we örtükler

Ink Syýa çap etmek

Astic Plastiki we rezin

Ig Pigment we kagyz

Bukja we ýüklemek

Gap: 25 kg / sumka, plastmassa dokalan halta

Q'ty ýüklemek: 20GP konteýner palet bilen 17MT, paletsiz 18-20MT ýükläp biler

Sorag-jogap

1. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz topar kompaniýasy, ýokary hilli önümi bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin önümçiligi amala aşyrjak öz zawodymyz bar.

2. Müşderiniň islegi hökmünde gaplamagy we nyşany ýasap bilersiňizmi?

Hawa edip bileris, aýratyn zerurlyklaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

3. MOQ näme?

Adatça, MOQ 1000 kg.Eger mukdary gaty az bolsa, deňiz transportynyň bahasy has ýokary bolar. Elbetde, aýratyn zerurlyklaryňyz bar bolsa, biziň bilen hem habarlaşyp bilersiňiz, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

4. Başlangyç wagtyňyz näçe?

Goýumdan soň we ähli garnituralary 7 günüň içinde tassyklaň.

5. Gapyňyz näme?

Adatça, adaty eksport gaplamasy, islegiňize görä gaplamagy hem edip bileris.

6. Siziň nusga syýasatyňyz näme?

1 kg nusgasyny mugt berip bileris, müşderiler kurýeriň bahasyny töläp ýa-da Kollektiw hasabyňyz belgisini hödürläp bilseler begenýäris.

Biz hakda

XiMi 2006-njy ýylda esaslandyryldy. Bu kompaniýa Hytaýyň himiýa bazarynda öňdebaryjy orny eýeleýär we Hytaýyň iň iri kärhanalarynyň biridir.XiMi, barit bilen ygtybarly we ygtybarly çeşme bilen üpjün etmegi maksat edinýär, poroşok örtük, boýag, plastmassa, kauçuk, çap syýa, nebit burawlamak ýaly dürli kärhanalar üçin her bir himiki zerurlygy kanagatlandyrýan bir bitewi himiki poroşok erginini üpjün edýär. batareýa, awtoulag bölekleri, aýna, kagyz öndürmek, sim we kabel we ş.m.

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Önümlerimiz Barium sulfat, Çökgünli Barium Sulfat, Tal Poroşok, Kalsiý Karbonat, Super Siline Poroşok, Litopon, Kaolin, Titan Dioksidden Filler Masterbatch we Funksional Masterbatch we beýleki himiki maddalara çenli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň