Pokary arassalyk

önümleri

Senagat derejesi Titan dioksid hlorid Tio2 bahasy XM-T688

gysga düşündiriş:

Molekulýar formula: TiO2

CAS belgisi: 13463-67-7

HS kody: 32061110.00

XM-T688 hlorid prosesi bilen öndürilýär, organiki däl Zr, Al üstü örtügi bilen bejerilýän organiki ýer bolan TiO2 pigmentidir.Solvent esasly ýapyk, açyk we senagat boýaglarynda, çözüji esasly senagat syýa we plastmassa pudaklarynda ýokary öndürijiligi görkezýär.


MUGT MESELE, Çalt eltip bermek, GYSGAÇA MAZMUN

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

TiO2 mazmuny% ≥94
Rutile mazmuny% ≥98
Ightagtylyk ≥98
105 ° C% -de üýtgäp durýan zatlar ≤0.5
Gidrotrop% ≤0.5
Eliň galyndysy 45 μm% ≤0.01
Reňkleýiş güýji% ≥108
Asma PH, suwly ergin saklandy 6.0-8.5
Oilag siňdiriş g / 100g ≤20
Suwly ekstrakt m ≥60

Arza

awasb

Sol Solvent esasly boýag

Il Coil örtük

Ink Syýa çap etmek

● Gurluşyk örtügi

● Profil, turba

● Univershliumumy baha

Hyzmat

SYITYASAT ulgamy we sertifikatlar

ISO 9001 ulgamy boýunça hil gözegçiligi üçin doly ulgam;müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmakda, bu gurama ynam döretmäge kömek edýär, bu bolsa öz gezeginde has köp müşderiniň, köp satuwyň we gaýtalanýan işe alyp barýar.

Düzgünleriň we önümleriň we hyzmatlaryň iň gymmat we serişde tygşytly görnüşde üpjün edilmegini üpjün edýän guramanyň talaplaryny kanagatlandyrmak, giňeltmek, ösüş we girdeji gazanmak üçin ýer döredýär.

"Qualityokary hilli hemmeleriň jogapkärçiligi", XiMi toparyndaky esasy gymmatlyklar hökmünde tassyklanýar.

Bukja we ýüklemek

Gap: 25 kg / sumka, plastmassa dokalan halta

Q'ty ýüklemek: 20GP konteýner palet bilen 24MT, paletsiz 25MT ýükläp biler

Sorag-jogap

1. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz topar kompaniýasy, ýokary hilli önümi bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin önümçiligi amala aşyrjak öz zawodymyz bar.

2. Müşderiniň islegi hökmünde gaplamagy we nyşany ýasap bilersiňizmi?

Hawa edip bileris, aýratyn zerurlyklaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

3. MOQ näme?

Adatça, MOQ 1000 kg.Eger mukdary gaty az bolsa, deňiz transportynyň bahasy has ýokary bolar. Elbetde, aýratyn zerurlyklaryňyz bar bolsa, biziň bilen hem habarlaşyp bilersiňiz, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

4. Başlangyç wagtyňyz näçe?

Goýumdan soň we ähli garnituralary 7 günüň içinde tassyklaň.

5. Gapyňyz näme?

Adatça, adaty eksport gaplamasy, islegiňize görä gaplamagy hem edip bileris.

6. Siziň nusga syýasatyňyz näme?

1 kg nusgasyny mugt berip bileris, müşderiler kurýeriň bahasyny töläp ýa-da Kollektiw hasabyňyz belgisini hödürläp bilseler begenýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň