Pokary arassalyk

habarlar

XiMi topary, Indoneziýanyň Jakartada 2023 INACOATING-a gatnaşar

17 ýyllyk tejribesi bolan titanium dioksidiniň professional öndürijisi bolan XiMi Group, 2323-nji awgust-25-nji awgust aralygynda Indoneziýanyň Jakartada geçiriljek 2023 INACOATING sergisine gatnaşar.Qualityokary hilli önümleri bilen tanalýan XiMi Group, titanium dioksid görnüşleriniň köpüsini hödürleýärrutile, anatasewehlorid.

INACOATING 2023, örtük pudagyna bagyşlanan dünýäde öňdebaryjy söwda sergisidir.Örtük tehnologiýasyndaky soňky gazananlary we täzelikleri görkezmek üçin dürli ugurlardan esasy oýunçylary birleşdirýär.Bu çäre, pudak hünärmenleri, öndürijiler we üpjün edijiler bilen aragatnaşyk gurmak, hyzmatdaşlyk etmek we täze iş mümkinçiliklerini öwrenmek üçin platforma üpjün edýär.

“XiMi Group” -yň 2023-nji ýyldaky “INACOATING” sergisinde peýda bolmagy, XiMi toparynyň titanium dioksid önümlerini Indoneziýa bazarynda öňe sürmegi maksat edinýändigini görkezýär.Sebitde ösýän örtük pudagy bilen, Indoneziýada titanium dioksidiniň ulanylmagy uly ösüş potensialyny görkezýär we XiMi Topary üçin işini giňeltmek üçin özüne çekiji bazara öwrülýär.