Pokary arassalyk

habarlar

XiMi topary 2023-nji ýylda Indoneziýa örtük sergisine gatnaşar

Hormatly jenap,

Kompaniýamyzyň 2023-nji ýylda Indoneziýada geçiriljek örtük sergisine gatnaşjakdygyny mälim edýäris. Bu sergi kompaniýamyz üçin halkara bazaryndaky işini giňeltmek üçin möhüm ädim bolar.

Boýag pudagynda öňdebaryjy kärhana hökmünde kompaniýamyz ýokary hilli titanium dioksid önümlerini öwrenmäge we üpjün etmäge borçlandy, Indoneziýanyň örtük sergisine gatnaşmak, bazar paýyny hasam giňeltmek we marka täsirini ýokarlandyrmak üçin möhüm çäre.

Sergi mahalynda, Rutile, Hlorid we Anataza ýaly iň täze innowasion önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy görkezeris, içerki örtükler, daşarky diwar örtükleri ýa-da ýörite maksatly örtükler bolsun, goragy, gözelligi we berkligi ýokarlandyrmakda ajaýyp görkezijilerini görkezeris .Hünärmenler toparymyz, önüm aýratynlyklarymyzy, amaly ýagdaýlary we degişli çözgütleri myhmanlara hödürlär.

Bu sergi içerki we daşary ýurtly müşderiler, pudak hünärmenleri we deň-duş kärhanalary bilen çuňňur alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýär.Indoneziýa bazaryndaky ornumyzy has-da berkitmek we boýag pudagynyň ösmegine goldaw bermek üçin olar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna garaşýarys.

Çadyrymyzy görmäge we toparymyz bilen pikir alyşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys.Sergi 2023-nji ýylda Indoneziýada geçiriler we anyk wagt we ýeri indiki habarnamalarda yglan ediler.Iň soňky sergi maglumatlary üçin resmi web sahypamyza we sosial media kanallaryna göz aýlaň.

Indoneziýanyň örtük sergisinde duşuşmak isleýärin, ünsüňiz we goldawyňyz üçin sag boluň!


Iş wagty: Iýun-30-2023